FAQ - často kladené otázky:

Načo slúži predný vývodový hriadeľ (PVH) a potrebujem ho vlastne?

Predný vývodový hriadeľ (ďalej PVH) je nezávislý na zaradenom prevodovom stupni v prevodovke. Otáča sa otáčkami v pomere 1:5,44 voči otáčkam motora, čiže pri 5440 ot./min motora má PVH 1000 ot.
Slúži na pohon rôznych prídavných zariadení ako napr. snehová fréza, mulčovač, lištová kosačka, bubnová kosačka atď.
Cez PVH prispôsobujeme aj napojenie a používanie prídavných zariadení iných výrobcov aby mal Agzat čo najširšie spektrum použitia.

Čo je to diferenciál a kedy ho potrebujem?

Pri prejazde zákrutou sa vnútorné koleso točí na menšom polomere ako vonkajšie koleso, ktoré sa teda musí otáčať rýchlejšie. Keby boli kolesá spojené napevno jedným hriadeľom, dochádzalo by k ich šmýkaniu na vozovke a tým aj k ťažkému ovládaniu pri prejazde zákrutou- bola by butná veľká ovládacia sila na riadidlách.
Zariadenie vyrovnávajúce obvodové rýchlosti vonkajšieho a vnútorného kolesa sa nazýva diferenciál. S jeho použitím je toto ovládanie ľahké. Ale môže nastať aj situácia keď jedno z kolies preklzuje, napr. na ľade alebo na blate, vtedy je možné použiť uzávierku diferenciálu, ktorá vyradí diferenciál z činnosti a vtedy prenášajú obidve kolesá plný krútiaci moment, sú akoby spojené na pevno.

Uzávierka kolies- kedy sa používa a prečo?

Kolesá každého typu Agzatu sú opatrené voľnobežnými nábojmi. Ich chod je možné upraviť do troch pracovných polôh: polohy uzávierkovej, voľnobežnej jedným smerom(dopredu alebo dozadu) a do polohy chodu naprázdno
Poloha A-uzávierková
Šípka –zahrotený koniec tvarovej závlačky na vonkajšej strane kolesa-smeruje do stredu, alebo von zo stredu kolesa. Koleso má v tomto prípade uzávierkovú polohu dopredu i dozadu. Doporučujeme polohu do stredu kolesa.
Poloha B1 a B2-voľnobežná jedným smerom
Šípka je natočená v smere otáčania kolesa (dopredu alebo dozadu). V tejto polohe je dopredu uzávierka, pri otáčaní kolesa dozadu je voľnobežka (B1)alebo naopak ak je šípka natočené proti otáčaniu kolesa(B2)
Poloha C-chod „naprázdno“
Ak tvarovou závlačkou povytiahneme západkový palec a tvarovú závlačku ustavíme v plytkej šikmej drážke na čele náliatku je koleso v polohe chodu naprázdno. Používa sa pri tlačení traktora silou obsluhy.
Nastavovanie sa robí na kolese v kľude a koleso si natočíme tak, aby náliatok so západkovým palcom bol v polohe ako keď hodiny ukazujú 12hodín.
Polohy si nastavte podľa druhu práce pred jej započatím.
Napr. pri oraní si nastavte jedno koleso do polohy A a druhé do polohy B1. V tomto prípade budete mať dopredu uzávierku  na obidvoch kolesách a dozadu budete mať na jednom kolese voľnobežku a okolo tohto kolesa sa vám bude traktor otáčať.
U diferenciálovej prevodovky používame tie isté kolesá. Tu ich však nie je potrebné prestavovať. Treba ich nechať nastavené tak ako sú nastavené z výroby, čiže v polohe A.

Je pravda, že štvortaktný motor je pomalší ako dvojtaktný? Dajú sa obidva typy použiť na tú istú prevodovku?

Áno, pretože všetky typy štvortaktných motorov ktoré používame k nášmu malotraktoru Agzat pracujú v nižšom otáčkovom režime ako náš pôvodný motor PA100.
Používajú sa na tú istú prevodovku, pričom pojazdové rýchlosti traktora sú menšie, ale nijako to neovplyvnuje kvalitu a systém práce, práve naopak, napr. motor Honda, Subaru alebo Rato  je výkonnejší ako pôvodný PA100, zníženie pojazdovej rýchlosti je „citeľné“ len pri jazde napr.s vlečkou, keď vás traktor vezie.

Mám podvozok Agzat s dvojtaktným motorom, môžem ho vymeniť za 4-taktný?

Áno, ale pojazdová rýchlosť bude na všetkých prevodových stupňoch menšia.

Mám kompletný traktor, chcem však vymeniť len motor- 4takt za 4takt. Stačí mi kúpiť len samotný motor? Môžem použiť riadidlá z predchádzajúceho?

Pokiaľ by zákazník menil ten istý typ a tú istú značku tak nie je žiaden problém.
Pokiaľ chce ale vymeniť napr. Hondu za Subaru tak tam už sú rozdiely v dĺžke vývodových hriadeľov a tým aj v uchytení spojky. Rozdiely sú tiež v ovládaní karburátora(iné plynové lanko, bowden plynu atď) a tiež v elektrickej výbave riadidiel.
Čiže je jednoduchšie kúpiť si motor so spojkou aj s riadidlami alebo si dať toto upraviť priamo u výrobcu.

Ako mám správne skladovať malotraktor Agzat?

Pri parkovaní a garážovaní malotraktora Agzat je potrebné zabezpečiť jeho polohy tak, aby naklonenie ani v jednej rovine neprekročilo +/- 5◦ (dopručujeme zakúpiť si stojan-nárazník, je to voliteľné príslušenstvo: jednoduchým pretočením je z neho nárazník, pootočením dole slúži ako stojan)
Skladovať sa má na suchom mieste a nie v blízkosti tepelných zdrojov alebo zariadení ktoré by mohli vytvoriť iskru.
Tlak vzduchu v pneumatikách je vhodné udržiavať na úrovni 150kPA. Skladovanie na dlhšiu dobu ako 30 dní si vyžaduje zvláštnu pozornosť a je popísané v návode na obsluhu.

Obraciam sa na Vás s prosbou o odpoveď na otázku aký olej a hlavne koľko oleja je potrebné naliať do prevodovky JM5-050. Menil som v nej olej a niesom si istý či som dolial správne množstvo.

Prevodovú skriňu JM-050 plníme automobilovým prevodovým olejom PP 90. Obsah olejovej náplne je asi 3 litre. Olej sa nalieva hrdlom so zátkou umiestnenou na ľavej strane horného dielu prevodovky. Pri nalievaní sa postaví skriňa do zvislej polohy a olej sa plní až k spodnej hrane plniaceho orvoru. Prvú výmenu oleja doporučujeme urobiť po 10. odpracovaných hodinách. Ďaľšiu výmenu oleja robíme po každých 250 pracovných hodinách. Po 10 pracovných hodinách pravidelne kontrolujeme stav oleja, tesnosť vývodových hriadeľov a olej dopĺňame.